ESCOLA D'ATLETISME

  HORARIS - GRUPS- FULL INSCRIPCIÓ CALENDARI   escolaatletismesabadell@gmail.com   Coordinador: Joan Esteve                657.682.214
                                                                                                             TEMPORADA 2017-18

 

Benvinguts a la web de l'escola d'atletisme de la Joventut Atlètica Sabadell.

L'escola neix de la voluntat de l'entitat per apropar la pràctica de l'activitat atlètica als més joves.

Volem formar persones que valorin l'esforç com una eina de superació.

Volem afavorir actituds positives envers l'esport perquè la seva pràctica facilita les relacions humanes en un context lúdic, ajuda a millorar l'autoestima i la seguretat en un mateix.

És una activitat especialment idònia per adquirir valors ètics i hàbits de vida saludable.

Finalment, és també un instrument de primera magnitud per catalitzar la cohesió social, per unir persones de diferent procedència i perquè comparteixen ideals comuns.

Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sabadell.