COMITÈ DE JUTGES


N O T Í C I E S
NOMENAMENT DE JUTGES CATALANS PEL CNJ
FEBRER

6 - Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza Pista Coberta (Saragossa)
Jutge Àrbitre: Ferran Adell
7 - VIII Copa de Clubs Cadet Pista Coberta (Saragossa)
P. Apel·lació: Ferran Adell
7 - XXX Mitja Marató de Granollers - Les Franqueses - La Garriga (Granollers)
J.A.: Jordi Reinoso
14 - XXVI Mitja Marató de Barcelona (Barcelona)
J.A.: Sergio Solana
20-21  XXXI Cnat. Espanya Promesa Pista Coberta (San Sebastián)
P. Apel·lació: Ferran Estruch
28 - LXXXVI Campionat d'Espanya de Marxa en Ruta / Campionat d'Espanya de Veterans de Marxa (H20km, D10km) / XXX Campionat d'Espanya Júnior i Cadet de Marxa per Federacions (Motril)
J. Marxa: Sergio Solana
NOMENAMENT DE JUTGES CATALANS PEL CNJ
MARÇ

5-6 - Campionat d'Espanya Absolut en Pista Coberta (Madrid)
J.A. Carreres: Sergio Moreno
Vocal Apel·lació: Montse Poch
12-13   Cnat. d'Espanya de Llançaments Llargs (Cadet a Júnior) (Vinaròs, Castelló)
J.A.: José Ramon Salas
13 - Cnat. Espanya Camp a Traves – Cnatt. Espanya de Veteranos Camp a Traves Ind. Clubs (Calatayud)
P. Apel·lació: José Antonio Salinero
13 - Zúrich Mataró de Barcelona (Barcelona)
J.A.: Esperanza Edo
22 - Cnat. Espanya de Marxa 20km Absolut i Promesa Homes (Càceres)
J. Marxa: Luis Saladié
J. Marxa: Jordi Estruch
RESULTATS DELS EXÀMENS D'ASCENS A JUTGE NACIONAL I JUTGE ÀRBITRE

Els jutges del CCJ que van realitzar els exàmens d'ascens a Jutge Nacional a la present convocatòria 2015 i que han resultat aptes són els següents:

ALCOCEBA GARCIA, Marta
CAPILLA BRUSTENGA, Montse
CARMONA DELGADO, Jonathan
DOLZ EDO, Iris
GRAELLS ROVIRA, Jordi
KRASNOVA, Julia
MACÍAS ALBESA, Francesc
MORA MARUGAN, Jorge
PARAREDA PARES, Joan
VICENTE GARCÍA, María José
ZAMARREÑO CUERDA, Sara
ZAMORA ROMÁN, Marina

Respecte a la convocatòria de Jutge Àrbitre, el nostre company Pere OCAÑA ha superat la primera fase. La segona fase de l'examen es comunicarà personalment als interessants, amb la informació concreta de data i lloc.

FELICITATS A TOTS!
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT JURÍDIC-DISCIPLINARI DE LA RFEA

La Junta Directiva de la RFEA va aprovar el passat dia 13 una modificació al seu Reglament Jurídic-Disciplinari que afecta als Jutges. Dins de l'article 58 de l'esmentat reglament cal afegir un punt addicional:
5. El juez con licencia RFEA que desempeñe labores de juez en pruebas o competiciones no oficiales, esto es, no incluidas en el calendario nacional oficial de la RFEA o, en su caso no incluidas en el calendario oficial de una federación autonómica, incurrirá en infracción grave y será sancionado con suspensión o privación de licencia de un mes a dos años.
El juez que incurra en la conducta tipificada en el párrafo anterior portando alguna prenda de la vestimenta oficial de juez de la RFEA, o con atribución de la condición de juez de la RFEA o realizando labores de cronometraje, incurrirá en infracción muy grave y será sancionado con suspensión o privación de licencia de dos a cinco años.

Podeu consultar el Reglament complet a http://www.rfea.es/normas/pdf/Reglamento_Juridico_Disciplinario.pdf
+ Notícies
Composició de la Junta   /   Historial Presidents
Presència de Jutges del CCJ a les Comissions del CNJ
Curs per accedir a Jutge Territorial FCA (Resultats Barcelona 2015)
Curs per accedir a Jutge Territorial FCA (Resultats Tarragona 2015)

Curs per accedir a Jutge RFEA Nivell I (Resultats Tarragona 2015)


Uniformitat
ACCIDENTS
Imprés Homologació de circuits (RFEA-FCA)
Imprés Homologació de circuits (FCA)

Circuits en ruta homologats
Marcatge sortida proves de marxa (carrers 4-5)

Acta JA Marxa - Acta Cap de Jutges de Marxa

Full Secretari de Marxa  /  Resum del Cap de Jutges de Marxa

Impresos: Tarjeta Vermella - Resum
DIADA DEL JUTGE

Memòria Comitè Català de Jutges
Marcatge de Sectors / Homologació d'artefactes

Videos de Formació Direcció Tècnica (RFEA)
Panells d'especialistes